De Kaasmarktschool

De Kaasmarktschool (www.kaasmarktschool.nl) is een oud schoolgebouw aan de Kaasmarkt in Leiden waarin zich ateliers en werkruimtes bevinden voor kunstenaars van verschillende disciplines. De gemeente Leiden is op zoek naar een (her)bestemming voor deze school en B.ONT.Leiden heeft een visie opgesteld om deze locatie te behouden als culturele broedplaats. Deze visie willen wij aanbieden aan de Leidse politiek om op die manier een keuze aan te bieden welke het culturele en maatschappelijke klimaat in Leiden ten goede komt.


Samen broeden op ideeën in Kaasmarktschool

Het burgerinitiatief B.ONT.Leiden – broedplaatsen voor ontwikkeling en ontdekking – maakt zich sterk voor cultureel maatschappelijke broedplaatsen in Leiden, waaronder de Kaasmarktbroedplaats in de monumentale Kaasmarktschool. En juist deze locatie verdient speciale aandacht, aldus Greetje van der Hout, een van de initiatiefnemers van B.ONT.Leiden. “Wij constateren dat bestaande broedplaatsen uit hun voegen barsten.”

“De Kaasmarktbroedplaats is tot de nok toe gevuld met waardevolle kennis en vaardigheden”, zegt Greetje. “Wij zijn van mening dat het belangrijk is voor Leiden dat deze broedplaats verder kan groeien om nog meer mensen te inspireren. Daarvoor is het noodzakelijk dat de monumentale Kaasmarktschool opgeknapt wordt. Wij roepen de gemeente op om hierin het voortouw te nemen.”

De muren ademen inspiratie

De Kaasmarktbroedplaats is gevestigd in de oude Gereformeerde School, sinds 2014 een gemeentelijk monument. Het is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Bijzonder is hierbij het ‘zwevende’ trappenhuis en de schitterende tegeltableaus met Bijbelse spreuken. Van deze soort ‘gangenscholen’ zijn in Nederland nauwelijks nog voorbeelden te vinden. “Het is een geweldige
locatie. De muren ademen kennis en inspiratie. Toch kan de fysieke toegankelijkheid beter”, zegt Greetje. “Wij willen graag dat de prachtige tuin en het gebouw aan de Kaasmarktzijde toegankelijk worden voor bezoekers en publiek. Het is een unieke locatie die de kans in zich heeft om een groene, inspirerende rustplek te worden in het hart van Leiden. Dit sluit aan bij het nieuwe stadsbeleid De Groene Stad. Ik hoop dat de gemeente Leiden die kans met beide handen aangrijpt.”

Ruimte voor ateliers

Leiden is van oudsher een stad waar gedreven uitvinders, ingenieuze wetenschappers, handige ambachtslieden en inspirerende kunstenaars zich vestigden. Dat vertaalt zich tot op de dag van vandaag in verschillende zogenaamde ‘broedplaatsen’ waar kunst en cultuur centraal staan en waar creatieve geesten samenwerken en inspiratie, kennis en vaardigheden delen. Theater, muziek, sport
en vrijwel elke oude én nieuwe vorm van beeldende kunst is te vinden in de broedplaatsen. Maar heeft Leiden niet genoeg plaatsen waar ‘creatief gebroed’ kan worden? “Jazeker, het aanbod is groot”, zegt Greetje. “En toch constateren wij dat bestaande broedplaatsen uit hun voegen barsten van de creativiteit, terwijl de behoefte van kunstenaars aan atelierplekken groeit. De stad Leiden, de
stad van ontdekkingen en de geboortestad van Rembrandt, moet deze ontwikkeling omarmen en faciliteren.”


PERSBERICHT